In maart 2000 werd door een Urker viskotter in het zuidelijke deel van de Noordzee een onderkaak van een sabeltandtijger (Homotherium latidens) opgevist. De onderkaak werd gedateerd op een ouderdom van 28.000 jaar, terwijl eerder werd aangenomen dat deze soort sabeltandtijger in Europa en Azië 300.000 à 400.000 jaar geleden uitgestorven was. Deze sensationele vondst en recente wetenschappelijke gegevens zijn het uitgangspunt van dit rijk geïllustreerde boek, dat voorzien is van uniek en nog nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal.

In dit boek schetsen de auteurs de Noordzeebodem als rijke vindplaats van fossiele resten van zoogdieren uit het Pleistoceen (de IJstijd). Ook geven zij een natuurgetrouw beeld van de sabeltandtijger, zijn evolutie en leefgebieden in het destijds droog liggende Noordzeegebied. Tevens schenken zij ruime aandacht aan zijn belangrijkste prooidieren, waaronder de wolharige mammoeten, wolharige neushoorns en de steppewisenten. De determinatie en de ouderdomsbepaling van de originele onderkaak worden uitvoerig behandeld, alsmede een aantal vindplaatsen en de positie van Homotherium tussen andere sabeltandkatten.

Recensie:

Stapsgewijs tonen vier kenners waarom de vondst in 2000 van een 28.000 jaar oude kaak van een sabeltandtijger in de Noordzee opzienbarend is. Ze bespreken eerst de pleistocene fossielen uit de Noordzee en of het om een tijger of een kat gaat. Daarna de geologische tijdschaal, het IJstijdlandschap en de determinatie. Vervolgens de evolutie van oerroofdier tot sabeltandkatten en wat dat zijn. De datering maakt duidelijk dat Homotherium cf. latidens niet al 300.000 jaar geleden uitstierf: wel vermoed, maar nooit bewezen. Vindplaatsen en medebewoners van de koude steppe, nu Noordzee, komen aan bod en hun vermoedelijke leefwijze, mogelijk jagend in groepen. De vroege mens kende dit dier. Het slot van het boek toont een reconstructie op ware grootte (‘the making of’). Het boek is uitgebreid geillustreerd met kleurenfoto’s, kaarten en tabellen. Geschikt voor lezers vanaf de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Met literatuurlijst, register van Latijnse namen en geologische tijdschalen. De replica van de sabeltandtijger was begin 2008 te bewonderen in museum Naturalis in Leiden.

Dr. R. Felix

De Sabeltandtijger uit de Noordzee

De Sabeltandtijger uit de Noordzee

Nu bestellen bij Bol.com